Informatisering
advies, projectmanagement, ondersteuning
Bij succesvol  informatiseren gaat het altijd om het helder maken van onderliggende processen en het beschrijven van zakelijke afspraken. De techniek zit onder de motorkap.

- lees meer - 
Aanpakvoorstellen  terugbrengen tot processtappen. Deze beschrijven, uitvoering aansturen, monitoren en met de opdrachtgever toetsen op kwaliteit en resultaat.

- lees meer -
Peter van BosheideNET
Projectleden ondersteunen en assisteren. Rollen beschrijven, profielen opmaken. Workshops organiseren, trainen en verantwoordelijkheden beleggen.

- lees meer -
Peter van BosheideNET, 06 51901836
Diensten
Programma's
Verwijsindex
Contact