De techniek is eigenlijk geen grote opgave. Dat is een verantwoordelijkheid van de technisch-specialisten. Het ervoor zorgen dat de informatiebehoefte helder wordt, dat processen en procedures door alle lagen van de business-organisatie worden omarmd is wél een complexe opgave en een absolute kwaliteitsvoorwaarde. Dat er vervolgens een goede functionele vertaling gemaakt wordt naar de feitelijke (technische) informatievoorziening is een stap die alleen succesvol is als aan alle eerdere voorwaarden werd voldaan.

Informatiesystemen lossen business-problemen maar zeer beperkt 'vanzelfsprekend' op. Onderliggende vraagstukken van de bedrijfsvoering 'hoe doen we het, wat zijn onze kerndoelstellingen, accepteren we allemaal de nieuwe manier van werken' moeten eerst door alle stakeholders uit de business worden vastgesteld en onderschreven. Pas daarna kan het nieuwe systeem gaan werken.


Home