Het stap-voor-stap decomponeren van 'De Taaie Vraagstukken' binnen projecten of programma's is een voorwaarde voor succes. Eerst thema's en issues benoemen, ze uitwerken, samen scenario's afwegen en uiteindelijk de beste werkwijzen kiezen. Dat is een manier om vraagstukken helder te maken en oplossingen te kiezen. Uiteindelijke keuzes worden dan voorgelegd en beslissingen omarmd. Vervolgens gaat het erom, afspraak is immers afspraak, dat werkwijzen worden nagekomen en dat ze kunnen worden vertaald naar functionele specificaties voor de informatievoorziening.

Door continu terug te grijpen naar eerder vastgelegde afspraken (en daarbij oude discussies niet opnieuw te voeren) wordt een doelgerichte marsroute gevolgd naar de best werkbare oplossingen.


Home