De samenwerking in informatiseringsprogramma's ontstaat niet vanzelf. Die moet worden gestimuleerd en vooral ondersteund. Dat betekent dat van echte dienstverlening sprake moet zijn, dat projectgroepleden merken dat ze worden geholpen en begeleid, maar dat van hen ook wordt verwacht dat zij bijdragen.

Consistent handelen, afspraken vastleggen (en vervolgens nakomen) en kritiek op het eigen handelen 'organiseren'. Deze manier van werken leidt tot succesvolle projecten en programma's. Dat betekent dat directe communicatie de praktijk wordt en dat projectmedewerkers, leden van klankbordgroepen en, last but not least, opdrachtgevers, zich betrokken maken, meewerken en helpen keuzes voor te bereiden.


Home