In de jaren 2008-2015 was ik in
de volle breedte verantwoordelijk voor het ontwikkelen, implementeren en aansturen van de Verwijsindex Regio Amsterdam en ken ik daardoor het belang van het blijven adresseren van werkwijzen, het inrichten, het voorlichten en het  trainen.

De verschillende (gemeentelijke) rollen die het kunnen werken met de verwijsindex moeten zekeren vragen om ondersteuning en actieve bijdragen.

Home
Diensten
Programma's
Contact
- inrichten lokale gemeentelijke organisaties;
- trainen en ondersteunen Accounthouders;
- organiseren voorlichtingstrajecten;
- voorlichten en training-on-the-job;
- inrichten en uitvoeren workshops ;
- uitvoeren (technisch) voorzitterschap .